Woźny może strajkować, katecheta ryzykuje zwolnieniem - Reporter-24.pl
Wiadomości
wszystkie

Woźny może strajkować, katecheta ryzykuje zwolnieniem

Na naszej stronie zapoznacie się Państwo z częścią artykułu. Całość dostępna jest na stronie: oswiata.abc.com.pl
Zdjęcie - Źródło: iStock

Pracownicy niepedagogiczni mogą brać udział w strajku, nawet jeżeli szkołę prowadzi samorząd. Dużo trudniejsza jest pod tym względem sytuacja katechetów, bo choć formalnie zatrudnia ich szkoła, to tak naprawdę decydujący głos ma biskup. A według kurii: "misja katechetów ma zupełnie inny wymiar", więc nauczyciele religii nie powinni zaprzątać sobie głowy sprawami materialnymi.

Związek Nauczycielstwa Polskiego, ogłaszając akcję protestacyjną, od początku podkreślał, że protestować będą wszyscy pracownicy oświaty, w tym również pracownicy niepedagogiczni. Nie ma wątpliwości, że mają oni prawo do udziału w strajku.

Dyrektor organizuje pracę szkoły, także gdy nauczyciele strajkują>>

Urzędnicy nie mogą strajkować, ale szkoły owszem(Dalej)