WSA: Mianowanie dyrektora szkoły nieważne, bo bez porozumienia z kuratorem - Reporter-24.pl
Wiadomości
wszystkie

WSA: Mianowanie dyrektora szkoły nieważne, bo bez porozumienia z kuratorem

Na naszej stronie zapoznacie sie Państwo z częścią artykułu, reszta dostępna jest na stronie: /www.prawo.pl/oswiata
 
Wójt gminy nie może mianować dyrektora szkoły zanim nie nastąpi uzgodnienie kandydatury z kuratorem oświaty. Późniejsza akceptacja kandydata przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny nie naprawia braku porozumienia, wobec czego zarządzenie o mianowaniu jest nieważne - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie.

Wójt Gminy Rzezawa w województwie małopolskim wydał 30 sierpnia 2019 r. zarządzenie i powierzył stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Jodłówce mgr Lidii Pawlak. (DALEJ)