XXVII Ogólnopolska Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia - Reporter-24.pl
Wiadomości
wszystkie

XXVII Ogólnopolska Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia

Materiał: tuchola.pl

14 grudnia w Technikum Leśnym w Tucholi odbyła się XXVII Ogólnopolska Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia - etap rejonowy. Olimpiada miała charakter otwarty i mogli wziąć w niej udział uczniowie klas podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych wszystkich typów szkół w całej Polsce, w dwóch oddzielnych kategoriach wieku.

Corocznie rozgrywana jest na etapie szkolnym, rejonowym, okręgowym (wojewódzkim) i centralnym. Laureaci walczą o Indeks Instytutu Medycznego w Łodzi.

Realizację zadania Oddział Rejonowy PCK w Tucholi rozpoczął w październiku od zaproszenia do udziału w olimpiadzie uczniów i nauczycieli/opiekunów ze szkół podstawowych z klasami gimnazjalnymi i ponadgimnazjalnych. W etapie szkolnym, który odbył się w listopadzie, uczestniczyło 9 szkół (w sumie 137 uczniów). Z kolei do etapu rejonowego zakwalifikowało się 8 szkół, a z nich po dwoje uczniów.

W olimpiadzie uczestniczyła młodzież ze szkół: podstawowej i gimnazjum w Śliwicach,

klasy podstawowe SOSW, Szkoły Podstawowej w Kiełpinie, Gimnazjum Powiatowego, młodzież z klas ponadgimnazjalnych – Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Licealnych i Agrotechnicznych, Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych oraz Technikum Leśnego.

Całość oceniała komisja sędziowska. W jej składzie byli: nauczyciele przedmiotu, opiekunowie młodzieży z Kół PCK i Klubów HDK, przedstawiciel Powiatowej Stacji sanitarno-epidemiologicznej jako sędzia główny i przedstawiciele Zarządu Rejonowego PCK.

Oto lista laureatów etapu rejonowego w Tucholi:

- w kategorii szkół podstawowych, klasy 7 - 8 i gimnazjalne:

I miejsce Natalia Rozanow - Gimnazjum Powiatowe

II miejsce Natalia Gwizdała - Szkoła Podstawowa w Kiełpinie

III miejsce Marta Andrearczyk – Szkoła Podstawowa i gimnazjum w Śliwicach

Wyróżnienia:

Jacek Iwicki - SPSW

Agata Iwicka – SOSW

- w kategorii szkół ponadgimnazjalnych:

I miejsce Danuta Łącka - ZSLiA

II miejsce Oskar Chrzanowski - TL

III miejsce - Karolina Berendt - ZSLiT

Laureaci I i II miejsca z każdej grupy wieku wezmą udział w etapie okręgowym olimpiady w Bydgoszczy, który odbędzie się 15 marca 2019 r. Ostatni, centralny etap jest natomiast planowany od 24 do 26 maja 2019 r.

Za zajęcie miejsc I, II, III i za wyróżnienie w obu kategoriach wieku młodzież otrzymała nagrody i dyplomy.

Upominki i gratulacje otrzymali:

  • Julia Januszewska
  • Marta Dejnowska
  • Krzysztof Marach
  • Domunika Szczepańska
  • Patryk Dziedzic
  • Patrycja Błażejewska

Celem olimpiady jest wykształcenie wśród młodzieży szkolnej potrzeby dbania o własne zdrowie oraz promowanie zdrowego stylu życia.

Na każdym etapie sprawdzana jest wiedza i umiejętności uczestników z zakresu istniejących zagrożeń zdrowotnych, sposobów ochrony zdrowia, ochrony środowiska oraz zdrowego stylu życia, a w szczególności: zasad higieny osobistej, otoczenia i higieny jamy ustnej, zasad zdrowego żywienia, aktywności ruchowej, profilaktyki uzależnień od alkoholu, narkotyków, nikotyny. Zapobieganie HIV/AIDS, chorobom cywilizacyjnym, urazom i znajomość zasad udzielania pierwszej pomocy i podstawowych wiadomości o ruchu czerwonokrzyskim.

Wiedza laureatów sprawdzana jest przy pomocy testów, a od etapu okręgowego także w sposób praktyczny i poprzez prowadzenie akcji prozdrowotnej na terenie macierzystej szkoły.

Olimpiada w Tucholi została zorganizowana ze środków gminy Tuchola.

Informacja i zdjęcia: Oddział Rejonowy PCK w Tucholi