Zobacz, jakie projekty dofinansowała gmina Tuchola - cz. V - Reporter-24.pl
Wiadomości
wszystkie

Zobacz, jakie projekty dofinansowała gmina Tuchola - cz. V

W tym artykule przedstawiamy zadania z zakresu „Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym”, na które gmina Tuchola w 2017 r. przeznaczyła kwotę w wysokości 36.250,00 zł.

Zadania te realizowały:

1)      Stowarzyszenie „Tucholski Pegaz”

2)      Borowiackie Towarzystwo Kultury

3)      Stowarzyszenie Klub Seniora „Jesień”

4)      Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Stobno

5)      Ogólnopolski Związek Represjonowanych Politycznie Żołnierzy Batalionów Budowlanych

6)      Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów

7)      Polski Związek Niewidomych Koło Powiatowe w Tucholi

8)      Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Wojewódzki w Bydgoszczy z siedzibą w Tucholi

9)      Uczniowski Klub Sportowy „Borowi”.

Stowarzyszenie „Tucholski Pegaz” na realizację zadania pn. „Bliżej kultury” otrzymało dotację w wysokości 5.800 zł. Propozycja była skierowana do osób w wieku 50+ i 60+. Były to cykliczne wyjazdy do Opery Nova i Filharmonii i Teatru Polskiego w Bydgoszczy. Zorganizowano 7 wyjazdów dla 20 osób jednorazowo. W ciągu roku z wyjazdów skorzystało około 140 osób w wieku emerytalnym z miasta i gminy.

Borowiackie Towarzystwo Kultury – na realizację zadania pn. „A to Polska właśnie (2) o charakterze warsztatowym dla twórców 60+” otrzymało dotację w wysokości 3.120 zł. W ramach tego zadania twórcy ludowi 60+ zrzeszeni w lokalnych stowarzyszeniach kulturalnych – BTK, ZKP, oraz „Frantówki Bysławskie” uczestniczyli  w wycieczkach o charakterze warsztatowo-edukacyjnym. Zadanie było kontynuacją projektu, którego celem było ugruntowanie i poszerzenie wiedzy o polskiej kulturze ludowej i tradycyjnej poprzez zwiedzanie ośrodków- centrów promocji kultury i edukacji regionalnej funkcjonujących na terenie Kujaw i Mazowsza.

Stowarzyszenie Klub Seniora „Jesieńrealizowało 2 zadania. Na realizację zadania pn. „Obchody Dnia Seniora” stowarzyszenie otrzymało 1.800 zł.

Uroczystość odbyła się 12 października 2017 roku w Tucholskim Ośrodku Kultury w Tucholi. Uczestniczyło w niej 151 osób, w tym zaproszeni goście z zaprzyjaźnionych klubów powiatu tucholskiego i świeckiego. Podczas uroczystości zostały wręczone dyplomy oraz kwiaty dla najbardziej aktywnych i najstarszych w klubie seniorów. Odbył się koncert w wykonaniu Chóru „Radosna Jesień” działającego przy Klubie Seniora w Tucholskim Ośrodku Kultury.

Na realizację zadania pn. „Wycieczka do Warszawy” stowarzyszenie otrzymało 6.506 zł dotacji. Wycieczkę zaplanowano na 3 dni pobytu w Warszawie. Wyjazd 49 członków odbył się 27 czerwca 2017 roku. W tym dniu nastąpiło zwiedzanie z przewodnikiem muzeum im. Ks. Jerzego Popiełuszki i Muzeum Narodowego. W następnym dniu członkowie stowarzyszenia udali się do Sejmu RP, a potem do Muzeum Powstania Warszawskiego. Zwiedzili również Stare Miasto, Krakowskie Przedmieście i Zamek Królewski. Uczestnicy byli zadowoleni z wyjazdu.

Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Stobno na realizację zadania pn. „Turniej gier karcianych” otrzymało dotację w wysokości 900 zł. Turniej był okazją do poznania lub przypomnienia znanych i lubianych gier karcianych. Stowarzyszenie przygotowało stoliki do rozegrania 7 gier. Zostały zakupione zestawy do gry w karty, które po zakończeniu turnieju przekazano do świetlicy wiejskiej i szkolnej. W turnieju wzięło udział 12 osób, wśród których byli seniorzy i młodzież. Na stolikach zostały wyłożone opisy zasad gry w tysiąca, pokera, makao, remika, wojnę, oczko i Piotrusia, a także do gry w UNO. Turniej składał się z trzech tur, podczas których uczestnicy mieli rozegrać co najmniej 3 różne zestawy gier. Zwycięzcom wręczono statuetki oraz przyznano tytuł „Mistrz Gier Karcianych” oraz „Mały Mistrz Gier Karcianych”.

Ogólnopolski Związek Represjonowanych Politycznie Żołnierzy Batalionów Budowlanych – organizacja otrzymała dotację w wysokości 1000 zł na realizację zadania pn. „Spotkanie członków organizacji „Dbajmy o zdrowie”. 28 października 2017 roku członkowie Koła Powiatowego OZRPŻBB w Tucholi spotkali się w Tucholskim Ośrodku Kultury. W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście, w tym przedstawiciele Zarządu Krajowego z Bydgoszczy. Podczas spotkania zebrani podsumowali działalność organizacji w minionym roku oraz na przestrzeni istnienia organizacji. W wyniku głosowania ustalono, że w 2018 roku, w rocznicę powołania organizacji, nastąpi zakończenie działalności organizacji. Powodem takiej decyzji jest wiek oraz ilość pozostałych członków - w spotkaniu uczestniczyło 10 osób.

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidówrealizował 2 zadania, na które otrzymał dotacje w wysokości 5.500 zł.

Zadanie pn. „Wycieczka do Szczecina i okolic” – dotacja w wysokości 4.500 zł. Członkowie organizacji uczestniczyli w 4-dniowej wycieczce do Szczecina i Berlina. Wyjazd odbył się w ostatnich dniach sierpnia 2017 roku. Uczestniczyło w nim 50 członków organizacji. W drodze do Szczecina uczestnicy zwiedzili Stargard, a w samym Szczecinie, pod opieką przewodnika, zobaczyli najciekawsze i najbardziej charakterystyczne miejsca miasta. Spacerowali m.in. trasą miejskiego szlaku turystycznego oraz szlakiem kamienic znanych szczecinian. Trzeciego dnia pobytu odbył się wyjazd do Berlina. Cały dzień seniorzy zwiedzali ciekawe i znane obiekty, miejsca. Wycieczkę zakończył rejs statkiem po porcie w Szczecinie.

Zadanie pn. „Obchody Światowego Dnia Inwalidy” – dotacja w wysokości 1000 zł. Impreza odbyła się w Tucholskim Ośrodku Kultury. Uczestniczyło w niej około 200 osób. Podczas spotkania dla jego uczestników przygotowano prelekcję lekarza nt. zdrowego stylu życia seniorów, obecne pielęgniarki dokonywały pomiaru ciśnienia i badania poziomu glukozy we krwi. Zebrani obejrzeli występy artystyczne w obecności zaproszonych gości. Dla uczestników spotkania przygotowano poczęstunek. Była to jedna z form spędzania wolnego czasu przez seniorów.

Polski Związek Niewidomych Okręg Kujawsko-Pomorski Koło Powiatowe w Tucholirealizował 2 zadania, na które otrzymał dotację w wysokości 2.784 zł.

„Bydgoszcz bez barier – duchy i legendy” – w wyjeździe uczestniczyło 20 osób. Uczestnicy wycieczki do Bydgoszczy poznali zabytki i ciekawe miejsca w Bydgoszczy, wykorzystując zmysły dostępne osobom z dysfunkcją  wzroku. Dzięki temu zapoznali się z elementami kultury kujawskiej i skonfrontowali ją z rodzimą kulturą borowiacką. Zwiedzając Bydgoszcz z przewodnikiem, zaktywizowali się ruchowo, a przy okazji utrwalili sobie zasady poruszania się w nowej przestrzeni samodzielnie z białą laską, jak też poruszając się z przewodnikiem.

„Część szlaku Piastowskiego znamy – dalej go zwiedzamy” – uczestnicy wycieczki turystyczno-krajoznawczej do Gniezna i na Ostrów Lednicki zapoznali się z zabytkami architektonicznymi, kulturowymi i historycznymi tego obszaru Polski, przy okazji utrwalili wiedzę zdobytą podczas zwiedzania innych części Szlaku Piastowskiego. Dzięki przewodnikowi uczestnicy wycieczki poznali ciekawostki o Gnieźnie i Ostrowie Lednickim oraz osobach związanych z tymi miejscami, które nie są zawarte ani w szkolnych podręcznikach, ani w licznie wydanych przewodnikach. Wymiana wiedzy, dyskusja nad usłyszanymi faktami i ciekawostkami zintegrowała uczestników tej wycieczki.

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Powiatowy w Tucholi realizował 2 zadania w 2017 roku, na które otrzymał dofinansowanie w wysokości 5.150 zł.

„Piknik w Woziwodzie” – w wyjeździe do Woziwody udział wzięło około 100 osób. Celem pikniku był aktywny wypoczynek osób starszych i niepełnosprawnych członków stowarzyszenia i ich rodzin. W programie przewidziano liczne gry, konkursy sprawnościowe, zajęcia z nordic walking, przejażdżki meleksem po kompleksie nadleśnictwa. Podczas wypoczynku odbyło się spotkanie z funkcjonariuszem policji, który wskazywał uczestnikom na zagrożenia, jakie niesie ufność osób starszych do osób nieznanych, próbujących wykorzystać ich finansowo. Uczestnicy spotkania byli zadowoleni z wypoczynku w Woziwodzie, tym bardziej że sprzyjała im pogoda, było ciepło i przyjemnie.

„Wyjazd krajoznawczy do Olsztyna i okolic” – w wycieczce wzięło udział 20 osób. Wyjazd zapewnił  uczestnikom czynny wypoczynek. Diabetycy zwiedzili piękne zakątki Wilna, między innymi byli przy Ostrej Bramie, najcenniejszym skarbie Wilna. Zobaczyli też wiele atrakcji w kraju, w tym Twierdzę Boyen, twierdzę o kształcie gwiazdy, zwiedzili Wilczy Szaniec – dawną kwaterę Hitlera. W powrotnej drodze byli w Olsztynie posiadającym cenne zabytki, m.in. Zamek Katedrę, Wysoką Bramę, Stary Ratusz. Wyjazd dał uczestnikom możliwość wspólnego przebywania i aktywnego wypoczynku.

Uczniowski Klub sportowy „BOROWIotrzymał dotację w wysokości 2.040 zł na realizację zadania „Wycieczka międzypokoleniowa” zaplanowaną dla mieszkańców sołectwa Legbąd, emerytów i uczniów szkoły. Była to wycieczka jednodniowa do Szymbarku. Wyjazd pełnił funkcję rekreacyjno-turystyczno-kulturową, ułatwił jego uczestnikom integrację społeczną, pobudził aktywność osób w wieku emerytalnym, ich kondycję psychofizyczną. W towarzystwie przewodnika uczestnicy wycieczki zwiedzili unikalne w skali światowej obiekty m.in. Dom do góry nogami, Kaszubski Świat Bajek, Dom Sybiraka. Oprócz zwiedzania, wzięli udział w warsztatach wypieku.

Przeczytaj też:

Zadania z zakresu „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej”

Zadania z zakresu „Wspierania inicjatyw na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”

Zadania z zakresu „Promocji i ochrony zdrowia”

Zadania z zakresu „Wspierania działalności sportowej prowadzonej w formie klubów sportowych”