Reporter-24.pl - wiadomości, Tuchola, powiat tucholski
Wizyta Sekretarza Stanu Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju
Czytaj całość
W poniedziałek 14 września br. w Starostwie Powiatowym w Tucholi odbyło się spotkanie dot. rozwoju infrastruktury drogowej, w którym uczestniczył Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Pan Paweł Olszewski.

W spotkaniu wzięli udział szefowie samorządów gminnych, Pan Burmistrz i Panowie Wójtowie, Zarząd Powiatu Tucholskiego oraz Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pan Jarosław Katulski. Spotkanie było głównie poświęcone przyjętemu przez Rząd w minionym tygodniu „Programowi rozw...
Przebudowa drogi do wsi Zazdrość w toku
Czytaj całość
15 września br. ( wtorek) na oficjalnej stronie internetowej Gminy Śliwice przedstawiono szczegóły dalszych prac nad budową drogi dojazdowej o nawierzchni aswaltowej  do wsi Zazdrość. Wykonywane prace dotyczą odcinka 1,6 km o szerokości jezdni 3,5 m i warstwie asfaltowej grubości 7 cm. Obejmują ponadto utwardzenie pobocza oraz zjazdy indywidualne z kostki brukowej. Ukończenie inwestycji już niebawem! Przewiduje się je na koniec września 2015 r. Przypomnijmy, że do przetargu na powyższe prace przystąpiło 3 wykonawców. Najkorzystniejsza wówczas o...
Apelują do przedsiębiorców: przystąpcie do Karty Dużej Rodziny!
Czytaj całość
Władze Gminy Gostycyn postanowiły wesprzeć Kartę Dużej Rodziny, dlatego też zwóciły się z pewnym apelem do lokalnych przedsiębiorców. Oferując zniżki na swoje produkty i usługi  firmy mogą wesprzeć wielodzietne rodziny mieszkające na terenie  Gminy, jednocześnie zyskując stałych klientów. Przystąpienie do programu to także szansa na wykreowanie pozytywnego i przyjaznego wizerunku firmy uczestniczącej w lokalnych działaniach społecznych na rzecz małej ojczyzny. Wprowadzenie ulgi rabatów w cenach towarów i usług ma na celu u...
Przyjdź na spotkanie! Dowiedz się! Zadecyduj!
Czytaj całość
Zapraszamy Państwa na spotkanie konsultacyjne dotyczące tworzenia nowej Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru Partnerstwa LGD "Bory Tucholskie" na lata 2014-2020 (2023). Lokalna Strategia Rozwoju to główny dokument strategiczny Partnerstwa, który wskaże nam  kierunki naszych działań na najbliższe lata oraz rodzaje wspieranych projektów.

Nie pozwól żeby inni zadecydowali za Ciebie, jak zmieniać się ma twoja miejscowość i cały obszar działania Partnerstwa! Przyjdź na konsultacje i wyraź swoją opinię!

Sp...
Powiat Tucholski: Informacja o zwrocie subwencji oświatowej
Czytaj całość
Szanowni Państwo, informuję, że otrzymaliśmy Decyzję Ministra Finansów odnośnie zwrotu  nienależnie otrzymanej subwencji oświatowej za 2010r.

Swoją Decyzją Minister Finansów rozłożył Powiatowi Tucholskiemu kwotę 872 342 zł. na 12 miesięcznych rat, ustalając następujące terminy płatności i wysokości rat :
- pierwsza rata płatna do dnia 25 września 2015r. w wysokości 72 697 zł.
- druga rata do dwunastej raty płatne do 20 dnia kolejnego miesiąca począwszy od października 2015r. do sierpnia 2016r. w wysokości 72 6...
Zwiększenie dofinansowania na projekt „Bory Tucholskie w Labiryntach Natury”
Czytaj całość
Miło nam poinformować Państwa , że starania Powiatu Tucholskiego o zwiększenie dofinansowania na projekt „Bory Tucholskie w Labiryntach Natury” zakończyły się przyznaniem dodatkowych środków w wysokości 474. 666,00 zł.

Przypominamy, że Zarząd Powiatu Tucholskiego od początku kadencji rozpoczął starania o zwiększenie dofinansowania. W związku z tym od grudnia 2014r. toczyły się rozmowy z Urzędem Marszałkowskim zakończone złożeniem wniosku o zwiększenie dofinansowania w kwocie 500.000,00 zł.W otrzymanym piśmie z dnia 22.07.2015r. ...
Gęstość zaludnienia w Polsce z podziałem na gminy
Czytaj całość
Ciekawy artykuł znaleźliśmy na stronie internetowej samorzad.pap.pl  „Liczenie Polaków. W gminie Legionowo najgęściej. Zobacz, jak jest u ciebie”. Jak wynika z danych GUS, średnia gęstość zaludnienia w Polsce wynosi 123 os / km kw. Liderem jest wspomniane Legionowo, aż 4 tyś os. na km kw. W Tucholi ta liczba wynosi 85 osób. Wskaźnik dla całego naszego województwa, to 116 osób na km kw.  

W gminie Legionowo na kilometrze kwadratowym mieszka 4 tys. osób. Gęstość zaludnienia jest tam tysiąc razy większa ...
Edmund Kowalski Honorowym Obywatelem Gminy Tuchola (FOTO)
Czytaj całość
Od niezwykle ważnej uroczystości rozpoczęła się czwartkowa (25.06) sesja Rady Miejskiej w Tucholi. Edmund Kowalski, wieloletni dyrektor Przedsiębiorstwa Komunalnego i dwukrotnie burmistrz Tucholi otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Gminy Tuchola.

Laudację wygłosił burmistrz Tucholi Tadeusz Kowalski, który podkreślał przede wszystkim ciepło i życzliwość wobec drugiego człowieka, jaką emanował Edmund Kowalski.

„Kiedy wspólnie z pozostałymi członkami Kapituły rozpatrywaliśmy kandydaturę pana Edmunda, nikt z nas nie m...
IX sesja Rady Miejskiej w Tucholi
Czytaj całość
IX sesja Rady Miejskiej w Tucholi odbędzie się 25 czerwca (czwartek) o godz. 9.00 w sali 203 Urzędu Miejskiego, pl. Zamkowy 1.


Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wręczenie tytułu Honorowego Obywatela Gminy Tuchola Panu Edmundowi Kowalskiemu.
4. Wybór sekretarza sesji.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do Spółki pod firmą „Szpital Tucholski” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
6. Podjęcie uch...
Zarząd Powiatu Tucholskiego otrzymał absolutorium
Czytaj całość
Podczas IX sesji Rady Powiatu Tucholskiego, która odbyła się 19 czerwca 2015 roku Rada jednogłośnie udzieliła absolutorium Zarządowi Powiatu Tucholskiego za wykonanie budżetu za rok 2014.

Na sesji Rady Powiatu przedstawiono sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu za rok 2014 wraz ze sprawozdaniem finansowym, informację o stanie mienia komunalnego, opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu, stanowisko Komisji Rewizyjnej i opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku absolutoryjnym.

Następna sesja Rady Pow...
Wybierz stronę: |<  <<  <  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53    >  >>  >|