Gmina Tuchola: Trwają prace budowlane przy świetlicy wiejskiej w Białowieży - Reporter-24.pl
Wiadomości
wszystkie

Gmina Tuchola: Trwają prace budowlane przy świetlicy wiejskiej w Białowieży

Gmina Tuchola zleciła prace dotyczące rozbudowy oraz przebudowy części budynku placówki opiekuńczo-wychowawczej (świetlicy wiejskiej) w Białowieży. Inwestycja realizowana jest od strony południowo-zachodniej obiektu i obejmuje:
- rozbudowę zaplecza kuchennego oraz dwóch pomieszczeń gospodarczych i kotłowni,
- przebudowę istniejących łazienek i dostosowaniu ich do aktualnych wymogów przepisów techniczno-budowlanych,
- wykonanie łazienki spełniającej wymogi dla osób niepełnosprawnych,
- rozbiórkę części ścianek działowych w istniejącym budynku oraz przebudowę instalacji sanitarnej i przyłącza elektroenergetycznego.
Zaplanowany termin zakończenia prac wyznaczono na 29 czerwca 2018 r.
Koszt inwestycji wniesie ogółem: 215 000,01 zł.

Materiał: tuchola.pl