Reporter-24.pl - wiadomości, Tuchola, powiat tucholski
Polski Związek Wędkarski Koło nr 135 w Tucholi

Polski Związek Wędkarski, w skrócie PZW, jest dobrowolnym, samorządnym stowarzyszeniem miłośników wędkarstwa i sportu wędkarskiego, kontynuatorem tradycji zorganizowanego wędkarstwa w Polsce.

Celem Związku jest organizowanie i promowanie wędkarstwa, rekreacji, sportu wędkarskiego,  użytkowanie i ochrona wód, działanie na rzecz ochrony przyrody i kształtowanie etyki wędkarskiej.

Strona internetowa PZW w Tucholi: www.pzw.borytucholskie.pl

Statut dostępny jest TUTAJ