Reporter-24.pl - wiadomości, Tuchola, powiat tucholski
Stowarzyszenie BUKO

Stowarzyszenie Mieszkańców i Miłośników Piły nad Brdą BUKO jest organizacją pozarządową, której głównym działaniem statutowym jest ochrona i promocja walorów  przyrodniczych, krajobrazowych, kulturowych i historycznych miejscowości Piła, położonej w województwie kujawsko-pomorskim, powiat tucholski, gmina Gostycyn.

Zrzeszamy osoby, którym "chce się chcieć" i podejmować działania zmierzające do zbadania i popularyzacji historii Piły i Borów Tucholskich. Skrót "BUKO" pochodzi od nazwy pierwszej podziemnej kopalni węgla brunatnego, która w latach 1886 - 1900 funkcjonowała w Pile. 

BUKO przez swoje działania dąży do:
- zbadania historii Piły i okolicy,
- promocji walorów turystycznych miejscowości i Borów Tucholskich,
- ochrony przyrody zagrożonej przez niszczącą działalność człowieka,
- zapewnienia poprawy jakości życia mieszkańców Piły nad Brdą.

Stowarzyszenie BUKO powstało w styczniu 2006 roku jako stowarzyszenie zwykłe (tzn. rejestrowane w starostwie powiatowym) . Od marca 2008 roku stowarzyszenie funkcjonuje jako stowarzyszenie wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego i opiera się na postanowieniach statutu stowarzyszenia, który określa zasady jego funkcjonowania.

Statut Stowarzyszenia BUKO: zobacz

www.gorniczawioska.pl
 Wieś tematyczna "Górnicza Wioska" położona jest w malowniczej miejscowości Piła, gmina Gostycyn w Borach Tucholskich. Wioska stworzona została przez mieszkańców w oparciu o lokalne dziedzictwo przyrodnicze, kulturowe, historyczne i przemysłowe unikatowego w północnej Polsce podziemnego górnictwa węgla brunatnego wydobywanego z 5 kopalń na przełomie XIX i XX wieku.

Górnicza Wioska to również bogate zasoby przyrodnicze. Znajdujemy się w Borach Tucholskich w granicach Tucholskiego Parku Krajobrazowego oraz obszaru Natura2000. Miłośnicy przyrody mogą podziwiać rzadkie gatunki roślin, zwierząt i ptaków takich jak majestatyczny orzeł bielik, rzekotkę drzewną, bobry i wiele innych gatunków chronionych.

Wioska i jej mieszkańcy oferują:
- kompleksowe wizyty studyjne
- lekcje w kopalni dla dzieci i młodzieży
- grę terenową Kuferek Wilhelma Krügera
- biesiadę borowiacką "Wesele Sztygara"
- zwiedzanie z przewodnikiem
- pamiątki i produkt lokalny.

 Nazwa   Stowarzyszenie Mieszkańców i Miłośników Piły nad Brdą "BUKO"
Adres     ul. Świerkowa 5
                Piła
                89-520 Gostycyn
KRS        0000302435
NIP          561-157-43-36
REGON   340435973
Konto     Bank Spółdzielczy w Koronowie, oddział w Gostycynie
                44  8144  0005  2003  0031  1757  0001
e-mail     buko@las.pl
tel.           52 3346433 (po godz. 20.00)
tel. kom. 602 617 479 (prezes Wojciech Weyna)