30 rocznica wyborów samorządowych - Reporter-24.pl
Wiadomości
wszystkie

30 rocznica wyborów samorządowych

Na zdjęciu Andrzej Leszczyński, radny pierwszej kadencji i przewodniczacy Komitetu Obywatelskiego "Solidarność". Zdjęcie wykonano z 2014 roku, podczas spotkania rocznicowego członków i sympatyków Komitetu

Właśnie mija 30 rocznica pierwszych w pełni demokratycznych wyborów w Polsce, po przemianach ustrojowych w 1989 roku. Wybory samorządowe, które odbyły się 27 maja 1990 roku, były konsekwencją zmian politycznych oraz gospodarczych zachodzących w tym czasie w Polsce, a ich prawna podstawą Ustawa o samorządach gminnych z dnia 8 marca 1990 roku

Zadaniem wyborów samorządowych było przede wszystkim zastąpienie rad narodowych, wywodzących się z czasów PRL-u radami gmin i co należy szczególnie podkreślić, nadanie im samodzielności w obrębie obowiązującego prawa

Liczba okręgów wyborczych w ówczesnym czasie wynosiła niemal 48 tysięcy, z czego ponad 47 tysięcy stanowiły okręgi jednomandatowe.

Do wyborów zgłoszonych zostało nieco ponad 147 tysięcy kandydatów, z których wybranych zostało niespełna 52 tysięcy radnych. Frekwencja nie była oszałamiająca i wyniosła 42,27 %

W Gminie Tuchola wybrano 24 radnych w okręgach jednomandatowych. Radnymi wtedy zostali: Edwin Brachowski, Antoni Chyła, Leonard Chylewski, Paweł Cieślewicz, Jerzy Dercz, Bronisław Grugiel, Tadeusz Grzegorczyk, Eugeniusz Jeschke, Kazimierz Kłodziński, Maria Kołatka, Andrzej Leszczyński, Stanisław Łangowski, Janusz Marasz, Mariusz Marcinkowski, Mieczysław Orlicki, Grzegorz Pieczka,   Mieczysław Pozorski, Wiesław Pstrąg, Henryk Siniło, Jerzy Szulc, Ryszard Tecław, Bogumił Urbański, Eugeniusz Wirkus, Tadeusz Zaborowski.

Podczas pierwszej sesji nowo wybranej rady, która odbyła się 6 czerwca 1990, dziewięciu radnych utworzyło klub radnych o nazwie „Komitet Obywatelski ”, w skład, którego weszło ośmiu radnych startujący w wyborach pod tą samą nazwą: Paweł Cieślewicz, Bronisław Grugel, Tadeusz Grzegorczyk, Kazimierz Kłodziński, Andrzej Leszczyński, Mariusz Marcinkowski, Henryk Siniło i Bogumił Urbański. Dziewiątą radną była Maria Kołatka, która przyłączyła się do klubu.

Podczas tej samej sesji, która otworzył radny senior Henryk Siniło, a sekretarzem był najmłodszy radny Mariusz Marcinkowski, rada ukonstytuowała się. Przewodniczącym rady został Jerzy Dercz ( w następnym roku został burmistrzem), na zastępców przewodniczącego wybrano Grzegorza Pieczkę i Pawła Cieślewicza ( w następnym roku został przewodniczącym rady). Przewodniczącymi komisji zostali: Samorządowej: Andrzej Leszczyński, Oświaty: Bogumił Urbański, Zdrowia: Tadeusz Grzegorczyk, Rolnictwa Henryk Siniło, Rewizyjnej: Paweł Cieślewicz

Podczas pierwszej sesji wybrano też pierwszego burmistrza po przemianach ustrojowych, został nim Henryk Krzywański, oraz wybrano zarząd w składzie: Edwin Brachowski, Stanisław Łangowski, Wiesław Pstrąg, Jerzy Szulc i Tadeusz Zaborowski, który został również przedstawiciele Tucholi w Sejmiku Wojewódzkim.

(Red.)

Zobacz też:

25 lecie Komitetu Obywatelskiego „Solidarność„ w Tucholi (ZDJĘCIA)