Budżet Obywatelski 2023 – sprawdź, które projekty będą poddane pod głosowanie - Reporter-24.pl
Wiadomości
wszystkie

Budżet Obywatelski 2023 – sprawdź, które projekty będą poddane pod głosowanie

Materiał: tuchola.pl
 

Zakończyła się formalna i merytoryczna ocena projektów zadań zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego Tuchola 2023.

Do głosowania zakwalifikowano 10 projektów - 5 z miasta i 5 z terenów wiejskich. Jeden projekt został odrzucony.

Lista wniosków

Zgodnie z obowiązującym harmonogramem, głosowanie na projekty do realizacji na terenie miasta i w sołectwach odbędzie się w dniach 5 - 20 września br. Projekty zadań umieszczone zostaną w kolejności ustalonej podczas publicznego losowania.

Liderom przypominamy, że mogą zaprezentować swoje projekty podczas otwartego spotkania, w dni powszednie, w obiekcie użyteczności publicznej. Istnieje też możliwość zamieszczenia na stronie tuchola.pl i FB gminy Tuchola gotowych materiałów promocyjnych dotyczących zgłoszonych projektów w ramach budżetu obywatelskiego.

Ewentualne pytania proszę kierować na adres: promocjagmina@tuchola.pl

Przewodniczący Zespołu
ds. Budżetu Obywatelskiego
Paweł Cieślewicz