Gmina Tuchola: Kolejne ulice w Rudzkim Moście przebudowane - Reporter-24.pl
Wiadomości
wszystkie

Gmina Tuchola: Kolejne ulice w Rudzkim Moście przebudowane

Materiał: tuchola.pl
 

29 listopada 2019r. odbył się odbiór inwestycji pn. „Przebudowa ul. Myśliwskiej i przyległych wraz z budową kanalizacji deszczowej – II etap ul. Huberta, Łowiecka oraz przebudowa drogi gminnej nr 010711C ul. Bractwa Kurkowego w Tucholi od km 0+000 do km 0+259”.

Na przebudowę ul. Bractwa Kurkowego gmina Tuchola pozyskała dofinansowanie ze środków przeznaczonych na usuwanie klęsk żywiołowych w wysokości 413 144,00 zł brutto.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła 1.077.895,10 zł brutto.

Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Tucholi.