Granty na kulturę - Reporter-24.pl
Wiadomości
wszystkie

Granty na kulturę

Samorząd województwa dofinansuje w tym roku organizację blisko setki przedsięwzięć propagujących kulturę, sztukę i dziedzictwo narodowe. Są wśród nich festiwale, przeglądy, spotkania artystyczne, koncerty i wydawnictwa. Przeznaczono na ten cel ponad milion złotych z budżetu województwa.
 
To wsparcie rozdysponowane przez zarząd województwa w ramach skierowanego do organizacji pozarządowych konkursu na wykonywanie zadań publicznych, związanych z upowszechnianiem i rozwojem kultury oraz ochroną tradycji i dziedzictwa narodowego. Jego cel to wzbogacenie życia kulturalnego regionu o wartościowe wydarzenia artystyczne i kulturalne, ułatwienie dostępu do dóbr kultury oraz rozwijanie oferty edukacji artystycznej i kulturalnej.

Dotacje trafią na organizację wydarzeń artystycznych i imprez kulturalnych, przygotowanie wydawnictw, edukację kulturalną, przedsięwzięcia służące popularyzacji i ochronie dziedzictwa kulturowego i tożsamości regionu, promocję kultury województwa z udziałem twórców i wykonawców z naszego regionu, a także realizację projektów interdyscyplinarnych.

Wsparcie pomoże w realizacji 95 przedsięwzięć. Wśród nich z powiatu tucholskiego dofinansowanie otrzymają:

- Ochotnicza Straż Pożarna w Śliwicach - XIV Festiwal Orkiestr Dętych OSP im. Leona Landowskiego;
- Stowarzyszenie "Via Natura" w Tucholi - Ogólnopolski Plener Malarski 2013;
- Stowarzyszenie Gminna Rada Kół Gospodyń Wiejskich w Lubiewie - Niezapomniane Nutki - VIII Przegląd Pieśni i Piosenek zwanych Frantówkami w Bysławiu;
- Stowarzyszenie na Rzecz Ocalenia Śladów Przeszłości w Gminie Cekcyn "Światło" - Poligon "Heidekraut" - inscenizacja historyczna;
- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kęsowa - "Muzyczne Kęsowo";
- Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne "Burchat" w Gostycynie - Gostycyn w słowie - fotografii - obrazie;
- Stowarzyszenie Wspierania Kultury Muzycznej "TALENT" w Cekcynie - KOCIOŁ Festival

Lista wszystkich dotacji tutaj

(mat. kujawsko-pomorskie.pl)