Interpelacja w sprawie dojścia do szpital cd... - Reporter-24.pl
Wiadomości
wszystkie

Interpelacja w sprawie dojścia do szpital cd...

Zdjęcie: tuchola.pl
 

Podczas sesji Rady Miejskiej (8 września 2023), powróciłem do interpelacji, którą za pośrednictwem Burmistrza Tucholi, skierowałem do Starosty Tucholskiego. Sprawa dotyczy dodatkowego dojścia do szpitala, od strony marketu „Biedronka”. Przejście to ma skrócić i ułatwić dojście do szpitala osobom chorym i niepełnosprawnym, które obecnie muszą korzystać z przejścia przy bramie wjazdowej od strony ul. Krzywej.

Od złożenia tej interpelacji niedługo minie 6 miesięcy i jestem bardzo zainteresowany, czy są pomysły na realizację tego tematu, tym bardziej, że zgodził się na to właściciel działki, po której to dojście miałoby przebiegać, a sam pomysł zaakceptował faktyczny adresat mojej interpelacji, czyli Starosta Tucholski.

W międzyczasie pojawiły się też głosy, że nie należy rozmawiać o dodatkowym przejściu, tylko ponownie uruchomić wejście od ul. Nowodworskiego. Opinie te zderzyły się z jednoznacznym stanowiskiem prezesa szpitala, który kategorycznie odmówił uruchomienia tego wejścia. Jako człowiek praktyczny, nie chcę tracić czasu na dyskusję na ten temat, ponieważ boję się, że po kilku miesiącach zorientujemy się, że straciliśmy czas, a pacjenci nadal chodzą dłuższą drogą do szpitala.

Gdyby jednak się okazało, że w sprawie wejścia do szpitala zmieniono zdanie i można do niego wchodzić od ul. Nowodworskiego, to takie dodatkowe dojście, niewątpliwie ograniczy ruch przez to obecnie zamknięte wejście.

I jeszcze jedna sprawa. Podczas sesji prosiłem o szybkie zajęcie się tą sprawą. Ja rozumiem, że każda, nawet najmniejsza inwestycja wymaga zachowania procedur, ale to naprawdę nie jest budowa obwodnicy. Wydaje się, że można to zrobić szybko i tanio.

 

I aktualizacja!!!

 

Podczas sesji, już po zgłoszeniu interpelacji, głos zabrał Burmistrz Tadeusz Kowalski, który poinformował, że za pośrednictwem Tygodnika Tucholskiego, otrzymał informację, że prezes spółki „Szpital Tucholski” jest przeciwny realizacji tego zadania (nagranie z sesji: interpelacja i wypowiedź burmistrza od 7min 23 sek). Mam nadzieję, ze w niedługim czasie zapoznamy się z konkretnymi argumentami przemawiającymi przeciwko realizacji tej małej inwestycji

Zobacz też

Paweł Cieślewicz

radny Rady Miejskiej

 

Treść Interpelacji:

 

 

Pan

Tadeusz Kowalski

Burmistrz Tucholi

 

Interpelacja

 

Chciałbym powrócić do mojej interpelacji, którą 24 marca 2023 roku, za Pana pośrednictwem, skierowałem do Starosty Tucholskiego, w sprawie dodatkowego dojścia do szpitala. Przypomnę, ze chodzi o ułatwienie i skrócenie drogi z parkingu przy markecie „Biedronka” do terenu szpitala.

Interesuje mnie odpowiedź na pytanie: czy pojawiły się konkretne pomysły związane z realizacją tego zadania? Jak wynika z opublikowanej korespondencji na ten temat, propozycja ta uzyskał akceptację zarówno właściciela działki, przez które to przejście miałoby przebiegać, jak i Starosty Tucholskiego.

W świetle publicznej wypowiedzi prezesa spółki „Szpital Tucholski”, który w sposób kategoryczny odmówił uruchomienia wejścia do szpitala od strony ul. Nowodworskiego, a co jest najwyraźniej w pełni aprobowane przez zarząd powiatu, realne z punktu widzenia radnego Rady Miejskiej wydaje się tylko zabieganie o szybkie uruchomienie tego dodatkowego przejścia.

 

 

Paweł Cieślewicz