Kampania informacyjna systemu „Dokumenty zastrzeżone” - Reporter-24.pl
Wiadomości
wszystkie

Kampania informacyjna systemu „Dokumenty zastrzeżone”

Związek Banków Polskich pod patronatem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i we współpracy z policją oraz Federacją Konsumentów organizuje „Kampanię Informacyjną Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE”.

 


 

Celem ww. kampanii jest przeciwdziałanie przestępstwom z użyciem skradzionych i zagubionych dokumentów tożsamości.
Dlaczego trzeba zastrzec dokumenty? Nie ma znaczenia, czy dokument skradziono, czy zgubiono. Dziennie zdarza się kilkadziesiąt prób posłużenia się cudzym lub podrobionym dokumentem:

- wyłudzenia kredytów i pożyczek,
- wynajem mieszkań i pokoi hotelowych (unikanie opłat, kradzieże wyposażenia),
- kradzieże wypożyczonych samochodów i innych rzeczy,
- zakładanie fikcyjnych firm do wyłudzenia kredytów i zwrotu podatków.

Po utracie dokumentów:

- Natychmiast zastrzec je w Systemie Dokumenty Zastrzeżone.
- Powiadomić policję (jeżeli dokonano kradzieży).
- W gminie lub placówce konsularnej wyrobić nowy dokument.

Więcej informacji: www.dokumentyzastrzezone.pl|

(mat. Urząd Miasta w Tucholi)