Konkurs na dotacje dla organizacji rozstrzygnięty - Reporter-24.pl
Wiadomości
wszystkie

Konkurs na dotacje dla organizacji rozstrzygnięty

13 maja 2015 roku Zarząd Powiatu Tucholskiego rozstrzygnął konkurs na wykonywanie zadań publicznych Powiatu Tucholskiego w 2015 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Zarząd podejmując Uchwałę nr 20/48/2015 w pełni przychylił się do opinii Komisji Konkursowej, która zdecydowała o przyznaniu dofinansowania wszystkim 20 złożonym ofertom, w pełnym wnioskowanym zakresie. Tym samym z przeznaczonej na konkurs kwoty 10 tys. zł rozdysponowano 9.900,- zł.

Lista dofinansowanych ofert wraz z przyznaną kwotą dotacji: tutaj

(mat. powiat.tuchola.pl)