Nowi w służbie - Reporter-24.pl
Wiadomości
wszystkie

Nowi w służbie

Rok 2013 w Komendzie Powiatowej PSP w Tucholi jest rokiem wielkich zmian.  Na zaopatrzenie emerytalne od początku roku przeszło sześciu funkcjonariuszy, a ich miejsca, z miesiąca na miesiąc zajmowali młodzi – nowoprzyjęci   strażacy.

W związku z tym na ręce Komendanta Powiatowego PSP w Tucholi ślubowanie złożyło pięciu strażaków : str. Karol Dończyk, str. Tomasz Włoch, str. Kamil Ciepluch, str. Piotr Chylewski, str. Sebastian Łoński.

W uroczystości, oprócz funkcjonariuszy i pracowników KP PSP w Tucholi wzięli udział zaproszeni goście, wśród których byli : Zastępca Kujawsko – Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego st. bryg. mgr inż. Bogdan Sowiński,  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tucholi Pani Henryka Dziurzyńska,  Pan Mieczysław Wutkowski, przyjaciel tucholskiej straży. Na uroczystości nie zabrakło także przyjaciół  i rodzin ślubujących funkcjonariuszy.

(mat. straz.tuchola.pl)