Rada Miejska: Interpelacja w sprawie korzystania z boisk sportowych - Reporter-24.pl
Wiadomości
wszystkie

Rada Miejska: Interpelacja w sprawie korzystania z boisk sportowych

Podczas sesji Rady Miejskiej w Tucholi zgłosiłem interpelację w sprawie korzystania z boisk sportowych w mieście, zlokalizowanych przy szkołach podstawowych, przez niezorganizowane grupy. Temat może nie pierwszoplanowy, ale chyba warto się nad nim pochylić.

Poniżej treść interpelacji:

Tuchola, 27 maja 2022 rok

Pan

Tadeusz Kowalski

Burmistrz Tucholi

 

Interpelacja

Interpelacja dotyczy możliwości korzystania z boisk sportowych przez niezorganizowane grupy młodzieży na terenie miasta. Mam na myśli małe, często 3 – 4  osobowe grupy lub nawet pojedyncze osoby, które w ramach aktywności, chciałyby skorzystać z boisk sportowych.

O ile jasne są zasady korzystania z „Orlików”, o tyle nie znam zasad korzystania z boisk usytuowanych na terenie szkół gminnych. Taka informacja wydaje się być ważna w kontekście zbliżających się wakacji.

Z pytaniem na ten temat zwrócił się do mnie młody mieszkaniec Tucholi, który chciał skorzystać z boiska na terenie miasta w czasie Świąt Wielkanocnych.

Moja interpelacja nie dotyczy oczywiście Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Paweł Cieślewicz