Rusza nabór dzieci do przedszkoli w gminie Tuchola - Reporter-24.pl
Wiadomości
wszystkie

Rusza nabór dzieci do przedszkoli w gminie Tuchola

BURMISTRZ TUCHOLI
ogłasza:
Nabór dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na rok szkolny 2013/2014.

1. Nabór rozpoczyna się z dniem 11 marca 2013 r. i kończy się z dniem 12 kwietnia 2013 r.

2. Nabór prowadzą:

    Przedszkole nr 1 w Tucholi ul. Bydgoska 13a
-   do oddziałów ponad 5-godzinnych dla dzieci w wieku 3-6 lat.

    Przedszkole nr 2 w Tucholi ul. Piastowska 32
-   do oddziałów ponad 5-godzinnych dla dzieci w wieku 3-6 lat.

    Szkoły podstawowe prowadzą nabór:

    a) dzieci 6-letnich do oddziałów 5-godzinnych:
   nr 1 w Tucholi ul. Szkolna 4 (szkoła prowadzi nabór dzieci z Małego Mędromierza, Bladowa, Słupów),
    nr 3 w Tucholi ul. Pocztowa 10,
    nr 5 w Tucholi ul. Świecka 105.
Ponadto nabór prowadzą Szkoły Podstawowe w Kiełpinie, Legbądzie, Stobnie, Raciążu.

   b) dzieci 5-letnich do oddziałów 5-godzinnych - nabór prowadzą wszystkie szkoły.

Zapisów dokonują sekretariaty w/w placówek. W przypadku przedszkoli karty zgłoszeń są do odbioru w przedszkolach.
Po zakończeniu naboru w przypadku dzieci 3- i 4-letnich, jeżeli liczba zgłoszeń przekraczać będzie możliwości przedszkola, kwalifikacji dzieci dokona komisja powołana przez dyrektora placówki.

UWAGA! Rodzice dzieci 6-letnich: Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, dzieci 6-letnie mogą rozpocząć naukę w klasie I szkoły podstawowej lub w ramach rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego uczęszczać do oddziału przedszkolnego w szkole lub przedszkolu. Szczegółowych informacji udzielają dyrektorzy szkół podstawowych.

UWAGA! Rodzice dzieci 5-letnich: Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, dzieci 5-letnie mają obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego. Szczegółowych informacji udzielają dyrektorzy szkół podstawowych i przedszkoli.

                                                                                 Burmistrz Tucholi
                                                                             mgr Tadeusz Kowalski

( mat. UM Tuchola )