Są kryteria pomocy. MEN czeka na wnioski do końca kwietnia - Reporter-24.pl
Wiadomości
wszystkie

Są kryteria pomocy. MEN czeka na wnioski do końca kwietnia

29 i 30 kwietnia mija termin składania pierwszych w tym roku wniosków o zwiększenie subwencji oświatowej. Do przedostatniego dnia kwietnia samorządy mogą ubiegać się o pieniądze na wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne klas oddanych do użytku w pierwszych trzech kwartałach 2013 r. (kryterium V).

Trzeba pamiętać, że dofinansowanie przysługuje jedynie w przypadku, gdy w szkołach i placówkach nastąpił wzrost liczby sal lekcyjnych w porównaniu z rokiem 2012. Podstawą do ustalania, że danej JST przysługuje to dofinansowanie, będzie ujęte we wniosku oświadczenie. 29 kwietnia upływa także termin składania I tury wniosków o dodatkowe fundusze na usuwanie szkód powstałych w przypadkach losowych (kryterium III). Data ta dotyczy zdarzeń, które miały miejsce w I kwartale 2013 r.

Zniszczenia powinny być potwierdzone kopią dokumentu wydanego przez państwowe organy nadzoru lub protokołu komisji powołanej przez wojewodę. Samorząd powinien zaplanować środki własne w wysokości nie niższej niż różnica pomiędzy połową wartości kosztorysowej remontu a kwotą uzyskanego odszkodowania. Do 30 kwietnia można wystąpić o dofinansowanie remontów bieżących mających na celu likwidację barier architektonicznych w odniesieniu do uczniów niepełnosprawnych (kryterium VI). Wsparcie nie obejmuje refundacji wydatków poniesionych przez JST na remonty już wykonane.

Więcej szczegółów na stronie internetowej MEN - TUTAJ.

(mat. samorzad.pap.pl)
(fot.sxc.hu)