Są wyniki głosowania na zadania w Budżecie Obywatelskim Tuchola 2022 - Reporter-24.pl
Wiadomości
wszystkie

Są wyniki głosowania na zadania w Budżecie Obywatelskim Tuchola 2022

Materiał: tuchola.pl
 

Przedstawienie wyników głosowania projektów zadań zgłoszonych w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2022

I. Głosowanie przeprowadzono w dniach od 6 do 21 września 2021 r. w Urzędzie Miejskim w Tucholi, plac Zamkowy 1, sala 112 oraz w lokalach wyznaczonych przez burmistrza na terenie poszczególnych sołectw.

II. Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego na rok 2022 ustalił następujące wyniki głosowania na terenie gminy Tuchola:

  1. liczba mieszkańców uprawnionych do udziału w głosowaniu  - 16402.
  2. ogólna liczba kart do głosowania /wydrukowana i opieczętowana/  - 1300.
  3. liczba kart niewykorzystanych - 138.
  4. liczba osób, którym wydano karty do głosowania -1162.
  5. liczba kart do głosowania wyjętych z urny - 1162, w tym:
  6. liczba kart nieważnych /inne niż urzędowo określone/ - 0;
  7. liczba kart ważnych, w tym

ZOBACZ WYNIKI