Spotkania informacyjne dla rodziców 6-latków - Reporter-24.pl
Wiadomości
wszystkie

Spotkania informacyjne dla rodziców 6-latków

W dniach 9 – 11 kwietnia w Tucholi odbędą się spotkania informacyjne dla rodziców dzieci 6-letnich pn. „Sześciolatek w szkole”. W programie: informacja dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Tucholi, prezentacja „Dziecko sześcioletnie w szkole”, pytania, dyskusja.


ZEBRANIA ODBĘDĄ SIĘ  W TUCHOLSKICH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W NASTĘPUJĄCYCH TERMINACH:

- 9 kwietnia 2013 r. (wtorek) o godz. 16.00
w Szkole Podstawowej nr 3 im. M. Kopernika w Tucholi, ul. Pocztowa 10

- 10 kwietnia 2013 r. (środa) o godz. 16.00
w Szkole Podstawowej nr 1 im. ks. ppłk Józefa Wryczy w Tucholi, ul. Szkolna 4

- 11 kwietnia 2013 r. (czwartek) o godz. 16.00
w Szkole Podstawowej nr 5 w Tucholi, ul. Świecka 105

Program spotkania:

- Informacja dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Tucholi, Pani mgr Renaty Gramowskiej
- Prezentacja „Dziecko sześcioletnie w szkole” - Pani mgr Danuta Słoma, Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
- Pytania, dyskusja

W spotkaniu inauguracyjnym w Szkole Podstawowej nr 3 weźmie udział przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.

Organizatorzy: Poradnia PP w Tucholi, Dyrektorzy szkół podstawowych w Tucholi

(mat. Urzad Miasta Tuchola)