Unia dla dzieci. Od lipca samorządy będą mogły ubiegać się o pieniądze - Reporter-24.pl
Wiadomości
wszystkie

Unia dla dzieci. Od lipca samorządy będą mogły ubiegać się o pieniądze

200 mln zł z Unii Europejskiej ma być w 2013 r. przeznaczone na modernizację oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych. O środki unijne samorządy będą mogły ubiegać się od lipca.

W ubiegłym tygodniu zakończyły się konsultacje projektu dokumentu "Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych w zakresie modernizacji oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych" w ramach Programu Kapitał Ludzki.

W tym tygodniu dokument ten zostanie skierowany pod obrady Komitetu Stałego Rady Ministrów - poinformowało Ministerstwo Edukacji Narodowej w przesłanym PAP komunikacie.

W styczniu MEN we współpracy z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego zaproponowało, że w 2013 r. przeznaczy się dodatkowe 50 mln euro, (czyli ponad 200 mln zł) na modernizację oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych.

"Dodatkowe środki z UE zostaną przeznaczone w pierwszej kolejności na modernizację 2293 istniejących oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy 1402 szkołach podstawowych, prowadzonych przez gminy, w których wychowanie przedszkolne odbywa się tylko w oddziałach przedszkolnych lub na terenie gmin o najniższym poziomie uprzedszkolnienia w danym województwie" - informuje MEN.

Fundusze te mogą być przeznaczone m.in. na place zabaw, dostosowanie toalet do potrzeb dzieci, meble czy wyposażenie (np. kuchni, szatni, sprzęt ICT, zabawki).

Przedstawiciele ministerstwa przypominają wyniki raportu Głównego Inspektoratu Sanitarnego, z którego wynika, że najczęściej w oddziałach przedszkolnych brak wydzielonego placu rekreacyjnego, urządzenia sanitarne są niedostosowane do wzrostu dzieci, meble nie mają certyfikatów, sale lekcyjne są zbyt małe, a stołówek w ogóle brak.

Dodatkowo - informuje MEN w komunikacie - ze względu na brak szczegółowych przepisów regulujących wymagania dotyczące oddziałów „zerowych”, minister edukacji narodowej zaproponowała zmiany w ramach tzw. ustawy przedszkolnej.

Wprowadzone ma być upoważnienie do wydania rozporządzenia w sprawie wymagań dotyczących ochrony przeciwpożarowej, uwzględniając jednocześnie odpowiednią jakość edukacji, wychowania i opieki nad dziećmi w obecnych oddziałach przedszkolnych w szkole podstawowej.

(PAP)
(mat. samorzad.pap.pl)
(fot. studioopinii.pl)