V Wojewódzkie Młodzieżowe Spotkania Samorządowe - Reporter-24.pl
Wiadomości
wszystkie

V Wojewódzkie Młodzieżowe Spotkania Samorządowe

II miejsce dla Samorządu Uczniowskiego ZSLiA na spotkaniach pt. "Stop agresji - tak kulturze", które odbyły się 22 listopada br. w Zespole Szkół Gastronomicznych w Bydgoszczy

Tegorocznym tematem tematem spotkania było hasło "Kultura wysoka - wsparciem czy zagrożeniem dla współczesnej kultury". Każda z uczestniczących szkół przygotowała prezentecję multimedialną związaną z tym tematem. ZSLiA w Tucholi reprezentowały Alicja Nowak i Dagmara Górnowicz. Poprzez prezentację pt. "Pożegnaj agresję - przygarnij kulturę" przekonywały one widownię, że kultura wysoka odgrywa ważną rolę w życiu każdego człowieka. Reprezentacja ZSLiA odniosła się również do idei Lifelong Learning oraz do roli kultury masowej w sporcie i w codziennym życiu Polaków. Przypominała ona o tym, że często zapominane słowa, takie jak 'proszę', 'przepraszam' czy' dziękuję', są zawsze aktualne. Alicja i Dagmara zakończyły swoją prezentację występem wokalno - tanecznym, który był dowodem na to, że w ZSLiA uczniowie bardzo często wybierają artystyczną formę rozwijania kultury.Prezentacje multimedialne wszystkich uczestników spotkania zostały poddane ścisłej ocenie przez Jury V WMSS. Podczas podsumowania całego przedsięwzięcia ogłoszony został werdykt... Reprezentacja ZSLiA zajęła II miejsce.

(mat. Starostwo Powiatowe w Tucholi)