„Via Natura”: przyznano stypendia - Reporter-24.pl
Wiadomości
wszystkie

„Via Natura”: przyznano stypendia

Stowarzyszenie „Via Natura” przyznało kolejne cztery stypendia na rok akademicki 2013/2014. Troje absolwentów szkól średnich, wybrało kierunki na Uniwersytecie Gdańskim (Automatyka i Robotyka, Gospodarka Przestrzenna i Informatyka), czwarty wybrał Budownictwo na Politechnice Koszalińskiej.

W sumie w swojej kilkuletniej działalności Stowarzyszenie przyznało już 33 stypendia. Pieniądze pochodzą z dobrowolnych składek osób życzliwych tej akcji przy wsparciu Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Stypendium(obecnie 500 zł miesięcznie) może otrzymać absolwent szkoły średniej (stowarzyszenie skierowane jest do absolwentów szkół średnich z naszego powiatu), tylko na pierwszym roku studiów na uczelni państwowej, który otrzymał odpowiednio wysoką ilość punktów podczas egzaminu maturalnego i legitymuje się odpowiednio niskim dochodem na członka rodziny. Istnieje możliwość i takie przypadki miały miejsce, dalszej, już indywidualnej współpracy Fundacji ze studentem.

(Paweł Cieślewicz)