Dodatkowe dojście do szpitala. Jest odpowiedź Zarządu Powiatu - Reporter-24.pl
Wiadomości
wszystkie

Dodatkowe dojście do szpitala. Jest odpowiedź Zarządu Powiatu

Zdjęcie: tuchola.pl

 

 

Otrzymałem odpowiedź na interpelację w sprawie dodatkowego dojścia do szpitala, którą zgłosiłem podczas sesji Rady Miejskiej w Tucholi. W międzyczasie, w 37 numerzeTygodnika Tucholskiego, ukazał się artykuł, który mówiąc najoględniej, nie dawał nadziei.

Prezes szpitala w tymże artykule powiedział stanowcze „nie”, natomiast starosta podkreślał, że ważne jest stanowisko prezesa, bo to on zarządza terenem szpitala. I właściwie takiej odpowiedzi się spodziewałem.

Tymczasem w odpowiedzi przekazanej za pośrednictwem Burmistrza czytam:

Do dnia dzisiejszego do referatu budownictwa nie wpłynął od właściciela działki wniosek o wydanie pozwolenia na budowę. Jest tylko znana Panu, złożona Panu Burmistrzowi deklaracja uwzględnienia takiego przejścia w planach inwestycyjnych na działce 1951, która została przez starostę Tucholskiego pozytywnie zaopiniowana. Jak tylko pojawią się jakieś plany inwestycyjne natychmiast Pana o tym poinformujemy. Proszę o przekazanie odpowiedzi Panu Radnemu”

Niby wszystko logiczne, ale wcześniej w artykule padło to, co padło. Czuję, że się trochę odbijam od ściany, ale czasem taka jest rola radnego, który powinien być przede wszystkim cierpliwy i dlatego poniżej treść mojej kolejnej interpelacji, którą zgłoszę podczas najbliższej sesji Rady Miejskiej 29 września 2023:

 

Pan

Tadeusz Kowalski

Burmistrz Tucholi

 

Interpelacja

 

W odpowiedzi na interpelację w sprawie dodatkowego dojścia do szpitala, którą za Pana pośrednictwem skierowałem do Starosty Tucholskiego, nasuwa się pytanie, które również za Pana pośrednictwem chciałbym zadać zarządowi powiatu: czy w przypadku, gdy właściciel działki zaprojektuje, a następnie po uzyskaniu wymaganych zezwoleń wykona przejście dla pieszych na działce 1951, to zarówno Szpital Tucholski jak i Starostwo Tucholskie zamierzają dokończyć budowę tego dojścia na terenie szpitala?

Pytanie wydaje się o tyle zasadne, że w świetle artykułu, który ukazał się w 37 numerze Tygodnika Tucholskiego („Droga do szpitala. Ze skrótu będą nici?”) , prezes Szpitala Tucholskiego zajął jednoznacznie negatywne stanowisko, natomiast władze powiatu, swoje stanowisko uzależniały od decyzji prezesa.

Pozwolę sobie zauważyć, że sprzeczne sygnały, które otrzymujemy, mogą narazić właściciela działki na niepotrzebne prace projektowe. Mogą też zniechęcić tegoż właściciela do współpracy z samorządami w tej sprawie. W takiej sytuacji na pewno załatwi to problem moich interpelacji, które staną się bezprzedmiotowe, ale nie ułatwi to życia osobom chorym i niepełnosprawnym, które stracą jakąkolwiek szansę na krótsze i wygodniejsze dojście do szpitala.

 

Paweł Cieślewicz

radny rady miejskiej


ZOBACZ TEŻ