Limit w pierwszej klasie. Do 25 uczniów w 2014 roku - Reporter-24.pl
Wiadomości
wszystkie

Limit w pierwszej klasie. Do 25 uczniów w 2014 roku

MEN chce wprowadzić limity liczebności oddziałów w szkole podstawowej. Od września 2014 roku klasy pierwsze nie będą mogły liczyć więcej niż 25 uczniów.

Nowelizacja ustawy o systemie oświaty, która zawiera rozwiązania dotyczące obniżenia wieku spełniania obowiązku szkolnego, została właśnie skierowana do uzgodnień i konsultacji społecznych. Zawiera zmiany zapowiedziane dwa tygodnie temu przez premiera Donalda Tuska.

Zgodnie z najnowszą propozycją resortu edukacji, we wrześniu 2014 r. naukę w pierwszej klasie rozpoczną wszystkie dzieci 7-letnie (rocznik 2007) oraz dzieci 6-letnie, urodzone w okresie 1 stycznia - 30 czerwca 2008 r.

Sześciolatki z drugiego półrocza (urodzone w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2008 r.) również będą mogły rozpocząć spełnianie obowiązku szkolnego, jeśli taka będzie wola ich rodziców. Rok później,  we wrześniu 2015 roku obowiązek szkolny ma objąć dzieci 7-letnie, urodzone w okresie 1 lipca - 31 grudnia 2008 r. oraz wszystkie dzieci z rocznika 2009 (6-latki).

Ponadto MEN proponuje, by w latach szkolnych 2014/2015 i 2015/2016 - w szkołach, gdzie utworzonych będzie więcej niż jeden oddział klasy pierwszej, dzieci dobierać do poszczególnych oddziałów klasowych według wieku, począwszy od najmłodszych.

Od września 2014 roku spełnianie obowiązku szkolnego mogłyby rozpocząć również dzieci 5-letnie (urodzone w roku 2009), jeśli taka będzie wola ich rodziców. W tym przypadku decyzję podejmie dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. Takie prawo będzie obowiązywało również kolejne roczniki.

Według ministerstwa zmiany proponowane w nowelizacji nie będą miały skutków finansowych dla jednostek samorządu terytorialnego. Projekt noweli oraz uzasadnienie - TUTAJ.

/aba/
(mat. Serwis Samorządowy PAP)
(fot. znp.edu.pl)