Dobry statut szkoły daje przewagę w sądzie - Reporter-24.pl
Wiadomości
wszystkie

Dobry statut szkoły daje przewagę w sądzie

Na naszej stronie zapoznacie się Państwo z częścią artykułu. Całość dostępna jest na stronie: oswiata.abc.com.pl
 
Do końca listopada 2019 roku szkoły ponadpodstawowe muszą napisać i uchwalić nowe statuty. Konieczne jest uczulenie rad pedagogicznych na to, by w sytuacjach ekstremalnych dokumenty te broniły nie tyle autorów, co przede wszystkim szkołę - uważa prof. Antoni Jeżowski.

Obok obowiązku prowadzenia działalności zgodnie z przepisami ustawy – Prawo oświatowe oraz ustawy o systemie oświaty i rozporządzeń wydanych na ich podstawie ustawa nakazuje traktowanie statutu na równi z tymi przepisami. Warto spojrzeć, jak w pierwszych miesiącach obowiązywania nowych rozwiązań uwzględniały je sądy administracyjne.

Akt założycielski szkoły i jej pierwszy statut a przekształcenie szkoły(Dalej)