Dyrektor powinien powiadomić o utracie prawa do dodatku mieszkaniowego - Reporter-24.pl
Wiadomości
wszystkie

Dyrektor powinien powiadomić o utracie prawa do dodatku mieszkaniowego

Na naszej stronie zapoznacie się Państwo z częścią artykułu. Całość dostępna jest na stronie: oswiata.abc.com.pl
fot. Thinkstock

Od 2018 r. nauczyciele nie będą już otrzymywać dodatku mieszkaniowego. O zmianie należy pedagoga poinformować.

Z dniem 1 stycznia 2018 r. nauczyciele utracą prawo do dodatku mieszkaniowego oraz uprawnienia do lokalu mieszkaniowego i prawo do działki (także po przejściu na emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne).(Dalej)