Dyrektor powinien układać plan lekcji tak, by uczniowie nie siedzieli do późna - Reporter-24.pl
Wiadomości
wszystkie

Dyrektor powinien układać plan lekcji tak, by uczniowie nie siedzieli do późna

Na naszej stronie zapoznacie się Państwo z częścią artykułu. Całość dostępna jest na stronie: oswiata.abc.com.pl

 

O to, żeby uczniowie nie mieli lekcji do późna, powinien zadbać dyrektor szkoły - wyjaśnia wiceminister edukacji Maciej Kopeć w odpowiedzi na interpelację poselską. Dodaje, że organizowanie zajęć lekcyjnych z poszanowaniem zasad higieny pracy umysłowej uczniów jest jednym z priorytetowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa.

 

- Dyrektor szkoły kontroluje przestrzeganie przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły, a także monitoruje pracę szkoły - podkreśla wiceminister edukacji Maciej Kopeć w odpowiedzi na interpelację poselską - Zatem w zakresie kompetencji dyrektora szkoły i innych nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze pozostaje obserwowanie, analizowanie i ocena sposobu realizacji procesu edukacyjnego, w tym dostosowanie przez zatrudnionych w szkole nauczycieli wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów tej szkoły.

 

BHP w szkole - matematyka również po szóstej lekcji>>

 

Zrównoważony plan lekcji ustalony z rodzicami(Dalej)