Jakie kompetencje ma inspektor oświaty w organie prowadzącym? - Reporter-24.pl
Wiadomości
wszystkie

Jakie kompetencje ma inspektor oświaty w organie prowadzącym?

Na naszej stronie zapoznacie się Państwo z częścią artykułu. Całość dostępna jest na stronie: oswiata.abc.com.pl
fot. Thinkstock
 

Przeczytaj odpowiedź eksperta LEX Prawo Oświatowe.

Odpowiedź

Zakres zadań, uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności inspektora ds. oświaty ustala na podstawie regulaminu organizacyjnego wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta, marszałek województwa.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 1–5 ustawy z 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe – dalej p.o., organ prowadzący szkołę lub placówkę odpowiada za jej działalność. Do zadań organu prowadzącego szkołę lub placówkę należy w szczególności zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki oraz zapewnienie obsługi administracyjnej, w tym prawnej, obsługi finansowej i obsługi organizacyjnej szkoły lub placówki, zapewnienie warunków umożliwiających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym, wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie, zapewnienie obsługi administracyjnej, w tym prawnej, obsługi finansowej oraz obsługi organizacyjnej szkoły lub placówki, wyposażenie szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczo-profilaktycznych, przeprowadzania egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych. (Dalej)