Jakie obowiązki poza pracą dydaktyczną może nałożyć dyrektor na nauczyciela? - Reporter-24.pl
Wiadomości
wszystkie

Jakie obowiązki poza pracą dydaktyczną może nałożyć dyrektor na nauczyciela?

Na naszej stronie zapoznacie się Państwo z częścią artykułu. Całość dostępna jest na stronie: oswiata.abc.com.pl
fot. Thinkstock

Przepisy nie definiują szczegółowo katalogu innych zajęć statutowych, ponieważ wynikają one ze statutu szkoły - podkreśla Bożena Barszczewska w serwisie LEX Prawo Oświatowe.

Czy dyrektor może nakazać nauczycielowi wykonywanie innych prac niż zajęcia opiekuńcze, wychowawcze i dydaktyczne?

Odpowiedź(Dalej)