Od 2019 r. zmiany w dowozie dzieci do szkół - Reporter-24.pl
Wiadomości
wszystkie

Od 2019 r. zmiany w dowozie dzieci do szkół

Na naszej stronie zapoznacie się Państwo z częścią artykułu. Całość dostępna jest na stronie: oswiata.abc.com.pl

Przepis dotyczący dowozu niepełnosprawnych dzieci do szkół od 1 stycznia 2019 r. będzie bardziej elastyczny. Gminy nie będą dzięki temu musiały tłumaczyć się z finansowania realizacji tego zadania. Zmienią się także zasady finansowania stypendiów - biedniejsze gminy będą mogły dostać wyższą dotację na ten cel
 

Od 1 stycznia 2019 r. obowiązuje art. 35 ust. 4 ustawy o finansowaniu zadań oświaty, według którego dotacja przekazana na uczniów i wychowanków posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz uczniów oddziałów integracyjnych w szkołach może być wykorzystana wyłącznie na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań związanych z organizacją kształcenia specjalnego.

Szkoły dostaną pieniądze na organizację dodatkowych zajęć>>

Łatwiej o darmowy transport do szkoły(Dalej)