Od egzaminu ósmoklasisty też można się odwołać - Reporter-24.pl
Wiadomości
wszystkie

Od egzaminu ósmoklasisty też można się odwołać

Na naszej stronie zapoznacie się Państwo z częścią artykułu. Całość dostępna jest na stronie: oswiata.abc.com.pl
Zdjęcie - Źródło: iStock
 
W tym roku po raz pierwszy odbędzie się egzamin ósmoklasisty, trzeba pamiętać, że podobnie jak w przypadku pozostałych egzaminów, ten też można zakwestionować. Pracę można przejrzeć, sfotografować, a komisję poprosić o zweryfikowanie wyniku. W ostateczności można też zwrócić się do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego.

Kwestię odwołań od egzaminów nadal regulują przepisy ustawy o systemie oświaty - w tym przypadku art. 44zzz, który przyznaje uczniom lub ich rodzicom prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej w terminie 6 miesięcy od dnia wydania przez okręgową komisję egzaminacyjną.

Po pierwsze wniosek(Dalej)