RPO: szkoły muszą umieć reagować na przemoc motywowaną uprzedzeniami - Reporter-24.pl
Wiadomości
wszystkie

RPO: szkoły muszą umieć reagować na przemoc motywowaną uprzedzeniami

Na naszej stronie zapoznacie się Państwo z częścią artykułu. Całość dostępna jest na stronie: oswiata.abc.com.pl


Konieczne jest prowadzenie działań antydyskryminacyjnych, zwłaszcza zaś przeszkolenie nauczycieli, którzy powinni zwracać uwagę na wszelkie przejawy przemocy motywowanej uprzedzeniami - podkreśla Anna Mazurczak z Biura RPO.

Ponad dwie trzecie uczniów nieheteroseksualnych bało się przyznać do swojej orientacji. Prawie jedna trzecia padła ofiarą przemocy w szkole - wynika z raportu poświęconego sytuacji osób LGBTA. Prawie jedna trzecia uczniów (osób w wieku 13-19 lat) zaznała przemocy w szkole, aż 19 proc. dodało, że sprawcami byli ich koledzy.(dalej)